Thesis Projects

Bakgrund

Senseworks är ett ungt företag som utvecklar Link, nästa generations dataanalys-plattform för finansiell information, byggt bl.a. i React och Node.js. Link revolutionerar revisions- och redovisningsbranschen genom att ge tillgång till ett modernt, webbaserat sätt att få tillgång till insikter och konsumera data. Istället för att manuellt ladda in data som idag så sköts det automatiskt genom en stor mängd API-integrationer mot tredje-parts datakällor som offentliga verksamheter, banker eller redovisningssystem.

Det här är en jätteroligt möjlighet för en eller flera fullstack- eller backend-intresserade studenter att  få djup praktiskt erfarenhet av klistret i moderna webbaserade applikationer; API:er.

Projektet undersöker hur man bäst integrerar med moderna öppna REST API:er t.ex. hos banker, offentlig verksamhet och bokföringssystem och skapar en integrationsplattform som är både säker och smidig att underhålla. Projektet ger också erfarenhet av att jobba utifrån kravbilder och ta fram och kommunicera lösningsförslag.

Du kommer att jobba i en intressant och utvecklande miljö, i nära samarbete våra utvecklare. Vi sitter i den kreativa startup-miljön på Uminova Innovation och ser gärna att du sitter där med oss under exjobbstiden då mycket av arbetet kommer att vara kreativt, kräva whiteboard och ske i mycket nära samarbete med oss.

Beskrivning av examensarbetet

Projektet ämnar utforska vad som är best practice för att exponera data med hjälp av webbaserade API:er och hur det implementeras i praktiken.

Projektet ger studenten möjlighet att utforska populära API:er. Utifrån dess dokumentation skriver studenten utforskande prototyper för saker som behöver utredas och lösnings-specifikationer för man bäst kan uppfylla Links kravbild på data som behövs tillgång till utifrån respektive API. Vid behov görs referensanrop, prototyper och exempelkod för att verifiera hypoteser kring API:et och testa så att saker fungerar.

Exempel på integrationer:

  • Skatteverket (moms, skatter och avgifter)
  • Tink (bankintegrationer)
  • Bolagsverket
  • Redovisningssystem: Visma, Hogia, 24SevenOffice, Fortnox, Björn Lunden, mfl.

Integration med BankID kan också vara intressant att titta på ur ett autentiseringsperspektiv.

Mål

  1. Utökad förståelse för de olika API:erna och hur de stödjer Links behov av data
  2. Lösningsförslag och prototyper för hur de olika implementationerna kan se ut: Exempelvis hur autentiseringsflödet bäst görs, vilken data som kan fås ut och hur anropen ska göras.

Milstolpar

1. Teori och projektplan

Gå igenom best practices och gör tillsammans med Senseworks en plan för hur vi bäst genomför arbetet.

2.  Förståelse för kravbilden

Skapa en förståelse för den övergripande kravbilden och behovet av data genom diskussion med Senseworks.

3. Framtagning av lösningsspecifikationer och MVPs

Utifrån teorin och det bestämda arbetssättet utvärderar vi API:erna och designar lösningar för dem. Både lösningsspecifikationer och initiala utkast, prototyper och MVP:er för delar av funktionaliteten.

Om dig

Har ett intresse av modern webbaserad utveckling. Erfarenhet av att arbeta med REST API:er är ett plus.

Du kommer att lära dig vad som är bäst practice för design av API-integrationer, hur moderna REST API:er ser ut och hur man anropar och jobbar med dem i praktiken.


Kontakt: Alexander Ögren, alexander@senseworks.io

go  top