Thesis Projects

Bakgrund

Link är en molnbaserad lösning där revisorer och andra ekonomiska rådgivare kan utföra analyser på finansiell-data. Våra användare har frågat efter en lösning där de kan skapa rapporter utifrån sina analyser som de kan dela med sina kunder, dvs. företagen vars data analyserna utförs på. Innan Links utvecklingsteam ska bygga till en feature där användarna kan skapa och dela rapporter behöver en första research, testning och prototypande göras. Frågor inkluderar: Vilken information vill (och om de vill ha) företagen ha i en sådan rapport? Hur vill de ta del av rapporten? Vilka insikter vill en ekonomisk rådgivare kommunicera till sina kunder (företagen)? Detta kombineras för att sedan bygga wireframes med förslag på utformning av ett användarvänligt flöde för att användare ska bygga och dela sådana rapporter.

Mål

1. Få en bild över hur företag och ekonomiska rådgivare vill ta del av och dela insikter med varandra vid analys av finansiell-data.

2. Skapa en prototyp i Figma med wireframed för förslag på användarflöde förankrad med användarna utifrån deras feedback och best practices.

Milstolpar

1. Teori och projektplan

Gå igenom best practices och gör tillsammans med Senseworks en plan för hur vi bäst tar användarfeedback och genomför arbetet.

2. Förståelse för kravbilden

Skapa en förståelse för den övergripande kravbilden genom diskussion med Senseworks och andra domän-experter.

3. Research

Göra research och intervjua olika företags ekonomiansvariga för att få en bra bild över hur behovet för en sådan rapport skulle se ut. Sedan intervjua och undersöka vilket perspektiv revisorer (användare av vårt program) har för en sådan produkt.

4. Iteration av hypoteser, användarintervjuer/tester, design av wireframes

Slutligen bygga en prototyp i figma och testa. Handledaren på Link hjälper till att hitta relevanta personer att intervjua/utföra tester med.

go  top