Thesis Projects

Bakgrund

Link är en molnbaserad lösning där revisorer och andra ekonomiska rådgivare kan utföra analyser på data. Link består idag av flera analyser, sidor och funktioner och byggs successivt ut. Varje analys består av tabeller, grafer och filter som ger insikter om företags redovisning och hjälper ekonomiska rådgivare i sitt arbete. Varje analys används av både nybörjare och experter. Användare frågar efter en utökad kunskapsbank (FAQ, videor, artiklar) där förklaringar om analyserna är det primära önskemål men även övriga delar. Användare önskar få djupare insikt i hur de kan använda verktyget i deras arbete och hur man t.ex. med analyserna kan vända och vrida på data för att få ut insikter.

Projektet avser att utveckla en kunskapsbank som komplettering till analysverktyget, för användare som behöver hjälp att komma igång, djupare kunskap eller information om hur analyserna utförs eller mer information om varför analyserna ser ut som dem gör.

Mål

1. Undersök vilka behov användarna har och göra research för hur en kunskapsbank kan vara utformad för att hjälpa användaren på bästa sätt.

2. Skapa en prototyp i Figma med wireframed för förslag på användarflöde förankrad med användarna utifrån deras feedback, tester och best practices.

Milstolpar

1. Teori och projektplan

Gå igenom best practices och gör tillsammans med Senseworks en plan för hur vi bäst tar användarfeedback och genomför arbetet.

2. Förståelse för kravbilden

Skapa en förståelse för den övergripande kravbilden genom diskussion med Senseworks och andra domän-experter.  

3. Research

Göra research och undersöka hur en kunskapsbank skulle kunna vara utformad för komplettera och hjälpa användaren att komma till djupare insikt med de analyser som finns idag i Link.

4. Iteration av hypoteser, användarintervjuer/tester, design av wireframes

Bygga en prototyp i Figma för hur en kunskapsbank skulle kunna se ut och testa på användare. Handledaren på Link hjälper till att hitta relevanta personer att intervjua/utföra tester med.

go  top