Thesis Projects

Bakgrund

Senseworks har fått förfrågningar från flera svenska revisionsbyråer om att utveckla utökningar till sitt nuvarande analysverktyg Link. Önskemålen är att få bättre användarstöd för att analysera, hitta och dela insikter, dokumentera/kommentera och dra slutsatser.

Projektet syftar till att titta på användarens process idag, utforska och testa hur man kan hjälpa användarna mer: t.ex. veta vad som är gjort, vad de behöver göra i nästa steg för att ta sig vidare m.m. De önskar bl.a. moderna gränssnitt, samarbetsfunktioner för att hålla reda på vem som gjort vad, samt enklare navigering och bättre överblick över arbetet.

Senseworks har fått en initial kravbild från potentiella användare som vi önskar utforska och detaljera för att i ett senare skede efter examensarbetet vidareutveckla och lansera som en förlängning av Link.

Mål

1. Utökad förståelse för slutanvändarnas behov och kravbild

2. En produktskiss: En Figma-prototyp i wireframes med förslag på användarflöde och UX, förankrad med användarna utifrån deras feedback och best practices.

Milstolpar

1. Teori och projektplan

Gå igenom best practices och gör tillsammans med Senseworks en plan för hur vi bäst tar användarfeedback och genomför arbetet.

2.  Förståelse för kravbilden

Skapa en förståelse för den övergripande kravbilden genom diskussion med Senseworks och andra domän-experter.

3.  Research

Göra research på de bästa metoderna för användarintervjuer och utforskande användartester.

4. Iteration av hypoteser, användarintervjuer/tester, design av wireframes

Arbeta i nära samarbete med befintliga användare i vår referensgrupp och utveckla tillsammans med dem arbetsflödet och UX genom prototypande och wireframes utifrån best practice.

go  top