S-Analys: Funktioner

Framgång genom insikt från siffror

Analyser

Flera analyser som hjälper dig att få översikt, fånga förändringar och snabbt göra drill down på transaktioner du vill se.

Flera år

Visualisera flera år för att enklare få insikter om förändringar. Kontoutdrag över flera år för bl.a. effektivare avklippsgranskning.

Integrationer

Automatisk inhämtning av fakturor via Fortnox gör stickprov 10x effektivare än tidigare. Härnäst: banker, Skatteverket, mfl.

Automatisk framrullning

Rulla fram tidigare arbete till ny period och bygg vidare. Löpande avstämningar är nu extremt effektivt.

Automatiska kontroller

Automatisk verifiering av inläst data ger dig trygghet i att veta om du kan lita på den data du läst in, innan du börjar analysera.

Dokumentationsstöd

Spara analyser och få överblick över allt arbete som gjorts på kunden. Automatisk indexering sparar tid på dokumentation.

Jobba flera på ett uppdrag

Jobba flera inne på samma uppdrag samtidigt. En central källa till sanning hjälper teamet undvika dubbelarbete.

Smidigare samarbete

Kunskapsdela och gör effektivare överlämningar genom att kommentera och dela länkar inom teamet.

Automatisk versionshantering

Spara tid och få full kontroll på ändringar mellan nya och gamla versioner av data som du analyserar.

Behörighetsstyrning

Styr åtkomst för medarbetare per företag. Avskärma uppdrag från obehöriga och säkerställ oberoende.

Stora transaktionsvolymer

Skapat för att hantera transaktionsintensiva branscher. Läs in även stora filer och ladda analyser blixtsnabbt.

Skräddarsy kontoplan

Anpassa kontoplan per företag för att effektivare analysera förändringar av intäkt- och kostnadsgrupper, samt söka snabbare.

Export till Excel

Sammanställ information snabbt och enkelt i Excel genom export till Excel, eller genom att markera och kopiera information.

Avstämning moms

Smidigt stöd för att kontrollera att bokförd moms överensstämmer med deklarerad. Identifiera avvikelser och felaktiga bokningar.

Avstämning AGA

Smidigt stöd för att kontrollera att bokförd AGA överensstämmer med deklarerad. Identifiera avvikelser och felaktiga bokningar.

Senseworks programvaror används av fler än 50 lokala och internationella företag och byråer.

Skaffa Senseworks idag

Logga in, läs in data, sedan är du igång. Du blir produktiv direkt.