Balansräkning

Balansräkningen ger en överblick av företagets tillgångar och skulder vid valda datum. Du ser belopp för enskilda konton och summor för alla kontogrupper, och kan identifiera större förändringar mellan olika tidpunkter. Du kan skapa dina egna kontogrupper samt flytta konton mellan grupper under företagets kontoplan.

Balansräkningen visar alla konton som är placerade i en kontogrupp för balanskonton. Beloppen som visas är den beräknade utgående balansen vid valt datum, dvs ingående balans för räkenskapsåret plus alla transaktioner fram till och med valt datum. När du klickar på ett belopp visas alla transaktioner som skett på det kontot under räkenskapsåret datumet tillhör, fram till och med valt datum. Notera därför att andra datum som visas inte påverkar vilka transaktioner du ser när du klickar på ett belopp.

Användningsområden och nyckelord:

  • Balansräkning för löpande granskning, t.ex. årets augusti mot augusti föregående år.
  • Balansräkning per månad inklusive nästa år.
  • Balansräkning per förvärvsdatum.
  • Händelser efter balansdagen. Få översikt över utvecklingen i balansräkningen på nästa sida året.
  • Få bättre översikt genom att analysera förändringar i balansräkningen på nya året.

Välj datum

Som standard visas balansräkningen per senaste tre räkenskapsåren. Du kan ändra eller ta bort datum som visas, eller lägga till nya datum du vill se. Det finns inga restriktioner vilka datum som kan väljas. Beloppen som visas är alltid den beräknade utgående balansen för ett konto/kontogrupp per det datum som valts. Om du önskar se balansräkningen per månad för ett räkenskapsår går det snabbt att ställa in genom att välja visa per månad när du lägger till ett datum.

Ändra period

Ändra befintliga perioder genom att klicka på datumet. När du klickat på datumet dyker en kalendern upp, likt bilden nedan. Du kan därefter skriva in en ny period med tangentbordet eller klicka för att använda kalendern.

Lägg till period

Lägg till period genom att klicka på "Lägg till kolumn" längst upp till höger i balansräkningen. Du kan därefter välja att skriva in en ny period med tangentbordet eller klicka för att använda kalendern.

Ta bort period

Ta bort period genom att helt enkelt klicka på X:et som är bredvid perioderna som visas i balansräkningen.

Granska transaktioner direkt i balansräkningen

Visa transaktioner på ett konto

Klicka på ett belopp för att få en förhandsvisning om bokningarna som är gjorda för just det kontot och den valda perioden.

Välj "Utforska" för att se alla bokningar i fullstor vy. Du tas då till kontoutdraget för valt konto (se analys Konto).

Visa faktura

Klicka på dokument-ikonen vid verifikatet för att hämta bifogat dokument. För detta krävs en aktiv integration med något av de ekonomisystem som Link stödjer.

Ändra layout

Minimera/Expandera alla konton

Som standard visas balansräkningen i kontovy vilket innebär att du ser alla konton. Du kan då klicka på ett belopp för att se alla transaktioner som skett på ett konto under perioden. Det är även möjligt att växla till årsredovisningsvy. Då ser du enbart summor per kontogrupp, inte enskilda konton, vilket gör det lättare att få en bättre överblick över olika tillgångar och skulder.

Senaste inläggen