Löner

Löner låter dig analysera lönekostnader och skulder, och relationen mellan dem. Grafer presenteras där 3 perioder jämförs. I en tabell visas belopp och relationer per månad för vald period. Du väljer vilken period som ska visas i filter. För att analysen ska visas behöver också antalet anställda anges för den period som valts. Antalet anställda anges under företagsinställningar.

Kontofunktioner

Analysen bygger på att konton är indelade i korrekta kontofunktioner. Du kommer åt kontofunktioner under Dataöversikt i Link, och kan där flytta konton mellan grupper. Funktioner som påverkar analysen finns under fliken löner. Om du är osäker till vilken funktion konton tillhör kan det vara till hjälp att hade både löneanalysen och kontofunktioner öppna i olika flikar. När du flyttar konton under kontofunktioner uppdateras löneanalysen automatiskt, och du kan på så sätt få direkt återkoppling hur förändringar påverkar analysen.

Bruttolöner

Under bruttolöner visas summan av alla transaktioner på konton under funktioner för Bruttolöner. Belopp per anställd presenteras också.

Förmåner

Under förmåner visas summan av alla transaktioner på konton under funktioner för Förmåner. Belopp per anställd presenteras också.

Arbetsgivaravgifter

Under arbetsgivaravgifter visas summan av alla transaktioner på konton under kontofunktionen Arbetsgivaravgifter. Hur stora dessa är i relation till bruttolönerna och förmånerna visas också. Notera att jämförelsen görs mot alla funktioner under bruttolöner och förmåner varmed det kan ingå konton med olika procentsatser av arbetsgivaravgifter.

Pensionskostnader

Under pensionskostnader visas summan av alla transaktioner på konton under kontofunktionen Pension. Hur stora dessa är i relation till bruttolönerna visas också.

Löneskattekostnader

Under Löneskattekostnader visas summan av alla transaktioner på konton under kontofunktionen Löneskatt (kostnad). Hur stora dessa är i relation till pensionskostnaderna visas också.

Upplupna lönekostnader

Under upplupna lönekostnader visas beräknad utgående balans på konton under funktioner för Upplupna lönekostnader. Det innebär att både upplupna löner och semesterlöneskuld ingår här. Hur stora dessa är i relation till bruttolönerna visas också.

Upplupna arbetsgivaravgifter

Under upplupna arbetsgivaravgifter visas beräknad utgående balans på konton under funktionen Arbetsgivaravgifter på uppl lön och semester. Hur stora dessa är i relation till de upplupna lönekostnaderna visas också.

Senaste inläggen