Motkonto

Motkonto visar summan av transaktioner som ingår i samma verifikat som de transaktioner som visas i analysen, men som inte själva uppfyller valt filter. Dessa summor visas per konto. Genom att klicka på ett belopp kan du se alla transaktioner som utgör beloppet.

Motkonto kan vara till hjälp för att hitta oväntade bokningar. Exempelvis om du har sökt fram intäkter kanske du förväntar dig att motkonton bör vara kundfordringar och utgående moms. Om det finns andra motkonton med stora belopp kan det betyda att det finns oväntade bokningar. Med samma logik kan motkonto användas till att bekräfta att bokningar sker enligt förväntan.

Exempel motkonto

Du söker på konto 3001 och får fram följande verifikat:

Motkonto ser därför ut enligt följande:

Tips

Om det listas många motkonton kan det vara svårt få en koll på bokningar som skett. Kan följande vara alternativ för att lättare få en överblick:

  • Sätt filter så bokslutsbokningar exkluderas. Ibland kan bokslutsbokningar innehålla många transaktioner och konton i samma verifikat. Genom att exkludera dessa, och kontrollera dem separat, kan det göra att motkonto blir lättare att överblicka.
  • Går det sätta hårdare filter? Exempelvis istället för att välja en bred kontogrupp välj filter utifrån endast väsentliga konton du är intresserad av. Då kanske oväsentliga konton som stör analysen exkluderas.

Senaste inläggen