Resultatanalys


Med Resultatanalys kan du analysera ett företags resultaträkning och jämföra mot tidigare perioder. Du ser nyckeltal, förändringar och kan snabbt identifiera var större belopp och förändringar återfinns. Analysen visar hur många transaktionsrader som är avstämda, noterade och kommenterade på varje konto vilket kan ge en översikt vad som är gjort på respektive konto/kontogrupp.

Kommentera på summeringsrader, nyckeltal eller enskilda konton för att förklara förändringar och dokumentera slutsatser.

Ange tröskelvärde


Alla filter i analysen är frivilliga, men om tröskelvärde och tröskelprocent anges markeras förändringar större än dessa (i absoluta tal) upp varmed det rekommenderas. Filter kan dessutom sättas på objekt, användare och verifikationsserie.

Välj perioder


Analysen visar olika perioder, vilka alla kan justeras fritt genom att ändra datumen. Det finns tre sorters perioder; aktuell period, jämförelseperiod och historisk period. Aktuell period är den huvudsakliga perioden som analyseras. Jämförelseperiod är den period som aktuell period huvudsakligen jämförs mot. Historiska perioder visas för att kunna jämföra trender mot fler år. Historiska perioder kan tas bort eller läggas till, maximalt kan tre historiska perioder visas.

Tips! Aktuell period i analysen sätts som standard till det aktuella räkenskapsår som valts i menyn högst upp för företaget, och övriga perioder anpassas utifrån det. Så ändra aktuellt år för företaget och gå in på analysen på nytt för att snabbt uppdatera perioderna.

Vad som visas i analysen

Konton och belopp


Alla resultatkonton som haft transaktioner på någon av de valda perioderna visas i analysen. De presenteras utifrån hur de har sparats i kontoplanen. Beloppet som visas för ett konto och period är summan av transaktionerna på kontot under den perioden.

Klicka på ett belopp för att se alla transaktioner som skett på kontot under perioden, och alltså utgör beloppet. Du kan där också spara kontoutdraget eller klicka dig vidare till Konto för att se det i fullstor vy.

Andel av nettoomsättning


Till höger om beloppen visas ett cirkeldiagram samt en procent. Detta indikerar hur stort beloppet är i relation till nettoomsättningen. Är andelen positivt är diagrammet grönt, annars rött vilket då indikerar en kostnad. Detta kan användas till att snabbt se vilka belopp som är väsentliga eller ej, samt om relationen till en gemensam punkt förändrats mot tidigare år.

Varians

Förändringen mellan aktuell period och jämförelseperioden visas under varians, både i belopp samt i procent. Om tröskelvärde och procent angivits markeras alla belopp och procent som är större än de valda tröskelvärdena (i absoluta tal). På så sätt kan större förändringar snabbt identifieras, vare sig det gäller belopp eller procent.

Markeringar

På varje rad visas hur många markeringar som gjorts på kontot eller kontogruppen för den aktuella perioden. Det som visas är hur många transaktionsrader som är markerade som avstämda (grön indikation), som noterade (orange indikation), och har en kommentar (pratbubbla).

Välj hur analysen presenteras


Använd val för Kontovy, Kontogruppsvy och Årsredovisning för att ändra vilken detaljnivå analysen presenteras på. Växla till årsredovisningsvy för att analysen endast ska visa grupper i enlighet med årsredovisningen och få en snabbare översikt. Eller titta på analysen i kontovy för att se alla konton och detaljer.

Som standard visas alla belopp med omvända tecken mot bokföringen, dvs intäkter visas som positiva och kostnader som negativa. Om beloppen ska presenteras enligt bokföringen kan funktionen för omvända tecken klickas bort. Det är även möjligt att ändra enhet så att alla belopp visas som TKR eller MKR.

Senaste inläggen