Saldolista

Genom saldolistan får du en överblick över alla företagets konton. Saldon visas per räkenskapsår, och du kan klicka på ett belopp för att se transaktionerna som skett på kontot under räkenskapsåret.

Vad som visas

Som standard visas saldon för de tre senaste räkenskapsåren. Det är möjligt att ta bort och lägga till ytterligare räkenskapsår.

Alla konton som haft minst en transaktion, eller har en ingående balans för något av åren som valts visas i saldolistan. Beloppen som syns är ingående balans på ett konto plus summan av alla transaktioner på kontot, dvs. beräknade utgående balanser. Listan visar även konton som inte tillhör någon grupp i kontoplanen vilket gör att du också ser konton som inte visas i Resultat- och Balansräkning.

Senaste inläggen