Skattekonto

Se alla transaktioner på skattekontot. Kontrollera att betalning av skatter och avgifter hanterats korrekt och i rätt tid. Som stöd visas förseningstillfällen och hur långa dessa är.

Integration Skatteverket

För att analysen ska visas behöver en integration skapas mot Skatteverket för företaget. Efter en koppling finns så synkas skattekontot en gång per dag automatiskt. Transaktioner hämtas ca 2,5 år bakåt från det att koppling skapas.

Vad analysen visar

Analysen visar alla transaktioner som skett på skattekontot för den period som valts i filtret. Du ser också högst upp en sammanfattning över de förseningstillfällen som finns i den valda perioden och när data senast hämtades.

Kronofogden

Analysen visar också eventuella transaktioner som skett hos Kronofogden. Beloppen visas i två egna kolumner, Belopp KF och Saldo KF. Som standard visas dessa kolumner när det finns transaktioner och döljs som standard när det saknas transaktioner hos Kronofogden. Men du kan också själv växla mellan att visa eller dölja kolumnerna genom att klicka på Visa transaktioner Kronofogden i analysen.

Förseningstillfällen

Förseningstillfällen markeras upp för att ge stöd till att snabbt identifiera sena inbetalningar. Det markeras som ett förseningstillfälle när saldot efter dagen är negativt samt är fortsatt negativ i mer än en bankdag. Dock, om det endast finns kostnadsräntor eller förseningsavgifter på en dag räknas det inte som ett förseningstillfälle.

Alla transaktioner på samma dag som är sena benämns som ett kluster, och ett kluster är då ett förseningstillfälle. Det kan alltså inte finnas flera förseningstillfällen på samma dag.

För varje förseningstillfälle visas antalet dagar som det är sent. Det anses vara sent fram till och med skattekontot har positivt saldo igen, eller fram till och med sista dag i vald period om det fortsatt är negativt då.

Sök och kommentera

Det går att söka fram så endast vissa transaktionsrader visas för att snabbt kunna hitta igen det du vill se. Sök exempelvis på Moms för att filtrera på alla transaktionstexter som innehåller det ordet eller sök på ett specifikt belopp om det finns något belopp du letar efter.

Precis som för huvudbokstransaktioner så kan transaktionerna markeras som avstämda eller noterade. Samt kommentarer kan skrivas direkt på transaktionerna.

Senaste inläggen