Skatteverket: Integration - Allt du behöver veta

För att skapa en integration mellan Skatteverket och Senseworks plattform behöver Senseworks AB utses som ombud åt företaget hos Skatteverket. Det kan endast göras av en firmatecknare för företaget.

Som användare i Senseworks - vad får jag ut av integrationen?

Med hjälp av integration hämtar du närsomhelst aktuella uppgifter för skattekonto och arbetsgivardeklarationer. Dessa presenteras direkt i analyser och du utför snabbare avstämningar samt kontroller att skatter och avgifter redovisats korrekt och betalats i tid.

Skapa en integration - vad krävs för att lyckas?

För att skapa en integration mellan Skatteverket och Senseworks behöver du via företaget i Senseworks hämta ut en länk. Via denna länk kan Senseworks AB utses till ombud åt företaget hos Skatteverket. Länken hämtas genom att:

Gå in i programmet, via sidan "Ladda upp data" och klicka på "Aktivera" under Skatteverket-loggan.

När du trycker på "Aktivera" får du möjlighet att kopiera länken och använda den själv, eller skicka den till den en annan person. Notera att endast firmatecknare för företaget har rättigheter att utse ombud och det är således en firmatecknare som behöver använda länken.

Hur funkar det när man klickar på länken? / Hur ser det ut för en andra part (t.ex. kund)?

Länken går till en förklaringssida om integration med Skatteverket. Via denna sida klickar personen ”Ge behörighet” för att starta processen.

Ett nytt fönster öppnas då i webbläsaren för inloggning hos Skatteverket. Logga in hos Skatteverket med något av alternativen som ges.

Efter inloggning tas man till Skatteverkets sida för ombud. Alla uppgifter finns redan förifyllda för att utse Senseworks AB som ombud. Det enda som behöver göras är klicka ”Nästa”, och sedan ”Skriv under & skicka in”.


Vad hämtas från Skatteverket och vilka ombudsroller krävs?

Vi läser endast data från Skatteverket, vi påverkar inte uppgifterna hos Skatteverket på något sätt. Vi hämtar två typer av data; transaktioner som skett på skattekonto samt kvittenser för arbetsgivardeklarationer på företagsnivå (alltså ej på individnivå).

För att detta ska vara möjligt att hämta behövs följande ombudsroller:

  • Skattekonto, bara läsbehörighet
  • Registerombud arbetsgivardeklaration

Ta bort ombud

Det går när som helst att ta bort Senseworks AB som ombud om så önskas. Det görs via Skatteverkets hemsida för ombud. Efter det har vi inte längre möjlighet att hämta data för företaget.

Senaste inläggen