Urvalsstöd: Slump

Slumpmässigt urval låter dig slumpa fram önskat antal verifikat eller transaktioner i ett urval. Samtliga poster i populationen har samma sannolikhet att ingå i urvalet.

Såhär gör vi ett urval

1. Ange population: Välj Filter

Först definierar vi den population som vi ska göra urval på. Du behöver ange minst period, konto eller kontogrupp samt belopp. Övriga filter är frivilliga. Flera filter av samma typ kan sättas, exempelvis flera konton.

Period: Välj den period eller räkenskapsåret du granskar.

Konto eller kontogrupp: Välj ett eller flera konton. Dra fördel av kontogrupp (via Kontoplan) 

Belopp: Filtrera population efter belopp. Om du exempelvis vill göra ett urval på intäkter och endast är intresserad av kreditbelopp kan beloppsfilter sättas på Kredit (Mindre än 0). När du väljer "Alla" kommer debet och kredit-belopp ha samma vikt (kredit -100 kr är samma som debet 100 kr).

Avslutningsvis, tryck på "Sök filter" längst till höger för att bekräfta ditt val av population och gå vidare till val av parametrar.

2. Ange antal stickprov

Beräkna urval på

Välj om urvalet ska göras på verifikat eller på transaktioner. När urvalet görs på verifikat består ett stickprov av alla transaktionsrader som uppfyller valt filter inom ett verifikat. När urvalet görs på transaktioner består ett stickprov av en enskild transaktionsrad.

Antal

Till sist anges hur många stickprov som ska slumpas fram under Antal.

Urval

Urvalet som slumpas fram presenteras i en tabell där alla transaktioner visas. Det är möjligt att klicka på verifikationsnummer för att se hela verifikatet. Du kan markera rader som avstämda eller noterade, samt skriva kommentarer på transaktioner.

Samtliga transaktioner som uppfyllde valt filter visas i en tabell längst ner. Det är dessa som är populationen och samtliga poster här hade en möjlighet att ingå i urvalet.

Senaste inläggen