Skapa en integration - vad krävs?

För att skapa en interation mellan Visma eEkonomi och Senseworks plattform behöver du via företaget i Senseworks hämta ut en länk som skickas till en person som kan godkänna att en koppling skapas. Med en integration kan du kan klicka fram fakturor på ett verifikat i Senseworks Analys förutsatt att det finns dokument/faktura (pdf eller bild) kopplat till verifikatet i Visma.

För att en integration ska vara möjlig krävs:

  1. Användaren som godkänner kopplingen har fullständig programbehörighet för företaget i Visma
  2. Företaget har tillgång till Bokföring i Visma

Punkt 1 kan kontrolleras genom att inne på företaget i Visma klicka på Inställningar och sedan Behörigheter. Användaren som godkänner kopplingen behöver under Programbehörighet ha inställningen Fullständig.

Kontrollera att programbehörighet är Fullständig

Hur aktiverar jag integrationen?

För att skapa en integration mellan Visma eEkonomi och Senseworks plattform behöver du via företaget i Senseworks hämta ut en länk. Länken hämtas genom att:

När inne på företaget gå till sidan "Ladda upp data"och klicka på "Aktivera" under Visma-loggan.

När du trycker på "Aktivera" får du möjlighet att kopiera länken och använda den själv, eller skicka den till den en annan person som kan godkänna kopplingen. Se del ovan vilka som kan godkänna en koppling.

Hur funkar det när man klickar på länken? / Hur ser det ut för kunden?

Länken går till en förklaringssida om integration med Visma eEkonomi. Användaren klickar där Ge behörighet.

Då öppnas ett nytt fönster upp för inloggning i Visma. Personen loggar in som vanligt i Visma. Om personen har tillgång till flera företag får den välja vilket företag integrationen ska kopplas för. En ruta kommer upp med de behörigheter som efterfrågas och personen kan då godkänna detta. Efter det är det klart och en aktiv koppling finns.


Får inte välja företag/fel företag väljs automatiskt?

Om personen har ett standardföretag valt i Visma så kommer den inte få välja företag efter inloggning i steg ovan, utan standardföretaget blir valt automatiskt. Om det är ett annat företag som ska kopplas måste valet av standardföretag först tas bort. Det kan göras genom att när inloggad i Visma Online klicka på menyn uppe till höger -> klicka i rutan för välj företag -> klicka Välj standardföretag, och till sist välja bort standardföretaget.

Senaste inläggen