CEO

Alexander Ögren

Jag föredrar att ha ett helhetsgrepp och förstå saker från grunden och jag har lagt ner mycket tid på att arbeta med uppdrag inom ett brett spektrum: redovisning, revision, skatt och relaterade områden, från små ägarledda företag till stora börsnoterade koncerner. Mina största intressen är dataanalys, BI och framtidens data för redovisning/revision och rapportering.

Jag är VD och produktägare på Senseworks. Du kontaktar mig om du vill undersöka samarbetsmöjligheter, har frågor eller feedback om våra produkter.