Fortnox: Integration - allt du behöver veta

För att skapa en integration mellan Fortnox och Senseworks plattform behöver du via företaget i Senseworks hämta ut en länk som du sedan skickar till den person som är systemadministratör i Fortnox. Det krävs att företaget i Fortnox har en integrationslicens.

Vi rekommenderar att du läser igenom beskrivningen nedan för att säkerställa en lyckad integration.

Som användare i Senseworks Analysprogram - vad får jag ut av integrationen?

Integrationen med Fortnox låter dig i dagsläget hämta ut dokument som är skapade och kopplade till verifikaten i Fortnox. Dokumentet som hämtas från modulerna "Bokföring", "Leverantörer" och "Fakturering".

Med Fortnox-integrationen kan du klicka upp fakturor direkt på verifikatet.

I dagsläget behöver du läsa in SIE-4-fil i analysprogrammet. Oavsett om SIE-4-filen kom direkt från Fortnox eller via ett bokslutsprogram kan du fortfarande hämta fakturor kopplade till verifikaten. I takt med att programmet stödjer fler datatayper kommer dessa hämtas automatiskt om integrationen förblir aktiv.

Skapa en integration - vad krävs för att lyckas?

Fortnox ställer följande krav:

  1. Företaget i Fortnox har en integrationslicens
  2. En användare som är systemadministratör godkänner integrationen.
  3. Företaget har modulen "Bokföring" (integrationen hämtar dokument och finns ingen bokföring finns inga dokument att hämta)

Se även: Hur vet jag vem som kan godkänna en integration?

Se även: Hur vet jag om företaget har en licens för integrationer?

Hur ber jag om access / Hur aktiverar jag integrationen?

För att skapa en integration mellan Fortnox och Senseworks plattform behöver du via företaget i Senseworks hämta ut en länk. Det gör du genom att:

Gå in i analysprogrammet, sidan "Läs in data" och klicka på "Aktivera" under Fortnox-loggan:

När du trycker på "Aktivera" får du möjlighet att kopiera länken och använda den själv, eller skicka den till den person som har access att godkänna en integration (se stycket ovan Skapa en integration - vad krävs för att lyckas?)

Hur funkar det när man klickar på länken? / Hur ser det ut för kunden?

Länken skickar personen direkt in i Fortnox för att godkänna genom tre snabba knapptryckningar.

När personen tryckt på länken (se beskrivningen ovan: "Hur ber jag om access / Hur aktiverar jag integrationen?") kommer de direkt till en login-sida följt av att de trycker godkänn.

Om företaget ligger under en byrålicens kommer personen få välja bland de företag den har access till.

Om företaget har tecknat eget avtal med Fortnox behöver personen bara trycka godkänn.

Exempel - Kunden/företaget använder Fortnox själv:

Exempel - En redovisningskonsult med flera företag:


Senaste inläggen