Överblicka resultatet för hela företaget, per resultatenheter, projekt med mera. Anpassa perioder fritt för att ta fram relevanta siffror, t.ex. vid månadsrapportering, löpande granskning eller bokslut. Anpassa kontogrupper efter ditt företag för att skapa relevanta intäkts- och kostnadsgrupper att följa upp.

Användningsområden och nyckelord:

  • Resultaträkning rullande 12 månader.
  • Resultaträkning för löpande granskning, t.ex. jan-aug mot jan-aug i fjol.
  • Resultaträkning per månad inklusive nästa år.
  • Resultaträkning per förvärvsdatum.
  • Händelser efter balansdagen. Få översikt över resultatutvecklingen på nästa sida året.
  • Avklipp.

Här följer några exempel på vad du kan få ut:

Resultaträkning per månad över flera år: Fånga rimligen i årets siffror samt avklippet genom att välja hela året och att inkludera en bit in på nästa år.

Resultaträkning med valfri period: Fånga förändringarna löpande (t.ex. i höstens granskningar inför bokslut). Ta fram relevanta jämförelseperiod, inklusive rullande 12.

Välj period

Du kan ändra och ta bort perioder som visas, eller lägga till nya perioder du vill se. Det finns inga restriktioner hur perioderna kan se ut. De kan starta och sluta mitt i en månad, sträcka sig över flera räkenskapsår eller överlappa varandra. Om du önskar se resultaträkningen per månad för ett räkenskapsår går det snabbt att ställa in genom att välja att visa per månad när du lägger till en period.

Ändra period

Ändra befintliga perioder genom att klicka på datumet och ange valfri period oberoende räkenskapsåren.

Lägg till period

Lägg till period genom att klicka på "Lägg till kolumn" längst upp till höger i resultaträkningen. I listan väljer du snabbt ett av räkenskapsåren. Du kan fritt skriva in vilken period som helst oavsett räkenskapsår.

Ta bort period

Ta bort period genom att klicka på X:et som är bredvid perioderna som visas i resultaträkningen.

Filtrera fram resultatenhet, projekt, serier, med mera

Filtrera fram specifika eller kombinationer av objekt (resultatenhet, projekt, fastighet, mm), användare och serie. Om du exempelvis vill se resultatet för ett specifikt objekt kan du filtrera på det. Resultaträkningen kommer då visa summan av alla transaktioner som innehåller det objektet.

Granska transaktioner direkt i resultaträkningen
Visa transaktioner på ett konto

Klicka på ett belopp för att få en förhandsvisning om bokningarna som är gjorda för just det kontot och den valda perioden.

Navigera dig vidare till konto och verifikat

Välj "Utforska" för att se alla bokningar i fullstor vy. Du kommer då till kontoutdraget för valt konto (se analys Konto).

Visa faktura

Klicka på dokument-ikonen vid verifikatet för att hämta bifogat dokument. För detta krävs en aktiv integration med något av de ekonomisystem som Senseworks stödjer.

Ändra layout
Minimera/Expandera alla konton

Som standard visas resultaträkningen i kontovy vilket innebär att du ser alla konton. Du kan då klicka på ett belopp för att se alla transaktioner som skett på ett konto under perioden. Det är även möjligt att växla till årsredovisningsvy. Då ser du enbart summor per kontogrupp, inte enskilda konton, vilket gör det lättare att få en bättre överblick över olika intäkts- och kostnadsgrupper.

Växla tecken

Som standard visas också alla belopp med omvända tecken mot hur de hanteras i bokföringen. Det innebär att kreditbelopp (intäkter) visas som positiva belopp och debetbelopp (kostnader) visas som negativa belopp. Det är möjligt att avaktivera omvända tecken för att se kreditbelopp som negativa belopp och debetbelopp som positiva belopp.

Senaste inläggen