Analysera ett eller flera konton över valfri period - oavsett räkenskapsår.

Användningsområden och nyckelord:
 • Kontoutdrag över valfria perioder oavsett räkenskapsår.
 • Ta stickprov på transaktioner på ett eller flera konton.
 • Granskning av avklipp före och efter bokslutsdatum.
 • Kommentera på transaktioner.
 • Kontoanalys.
 • Kontoavstämning.

Om "Konto"

Visa bokförda transaktioner för ett eller flera konton över valfri period och få insikter om trender och avvikelser i bokföringen.

Grafer visar långsiktiga trender, tabeller summerar konteringsmönster, vilka processer/serier som bokfört mot konto/konton samt vilka användare.

Nedan förklarar vi dessa mer ingående så att du förstår vad varje del ger dig.

Såhär använder du analysen för att få insikter

Filter - Hur du söker fram vad du vill se

Obligatoriska filter: Period och Konto eller Kontogrupp

Valfria filter: Objekt, Användare, Verifikationsserier

Sök fram ett eller flera konton och kombinera med andra filter för att få mer specifika delar av kontoutdragen. Det hjälper dig att isolera exakt de kontotransaktioner du vill fördjupa dig i.

Alla filter kan kombineras, och det är möjligt att välja flera filter av samma typ, exempelvis flera konton.

När filter är satt visas bara transaktioner som uppfyller alla valda filter, förutom för konto och kontogrupp som tar med transaktioner om något av dem är uppfyllda. Även om flera filter av samma typ är satta räcker det med att något av dem är uppfyllt. Det innebär exempelvis att om filter för både användare och serie är valt måste båda vara uppfyllda för att en transaktion ska visas. Men om filter valts för både konto och kontogrupp visas en transaktion om den uppfyller minst ett av dem.

Omvända tecken

Analysen visar automatiskt omvända tecken för konton och kontogrupper som bokförts i kredit. T.ex. intäkter (kredit) visas med omvända tecken och kundfordringar (debet) visas utan omvända tecken. Det medför att grafer visar ökningar som positiva tal och det blir enklare att förstå och få insikter om förändringarna.

Du växlar omvända tecken genom att klicka i/av omvända tecken, längst upp till höger.

Notera att omvända tecken bara har en påverkan på belopp i grafer. Transaktioner ser du alltid i rätt tecken.

Grafer

Graferna visar bokfört per månad respektive räkenskapsår. Dessa ger dig en snabb a) riskbedömning över kontot, exempelvis: är det som är bokför trimligt? är allt som ska vara bokfört också bokfört? b) få insikter om väntade eller oväntade förändringar och diskutera med beslutsfattande.

Graferna visar summan av transaktionerna som uppfyller det filter du väljer. Perioderna som visas baseras på det räkenskapsår som startdatumet som valts i periodfiltret tillhör. Från slutet av detta räkenskapsår visas 12 efterkommande månader samt 36 tidigare månader, om räkenskapsår finns för perioderna.

Periodens motkonto

Motkonto ger dig en snabb översikt över hur bokföringen skett vilket ger dig bevis om bokföringen är korrekt samt insikt om hur konteringar görs i bokföringen. Exempel på insikter:

 • När alla intäkter faktureras vill du se att alla intäkter är bokförda och går via kundreskontran.
 • Du söker en differens och ser att den har bokförts bort mot ett annat konto.

Följ upp de bokningar som är oväntade genom att:

 • Klicka på beloppet och få en snabb förhandsvisning över vilka transaktioner som finns
 • Klicka på kontot för att ta dig till en ny sida och

Klicka på ett belopp för att se vilka transaktioner som döljer sig där. Klicka på kontot för att ta dig till kontot och undersöka vad som finns där.

Se även vår förklaring av motkonto, om du är osäker på:

 • Vad betyder motkonto?
 • Hur beräknas motkonto?
 • Vad ger motkonto?
 • Hur gör jag när det är många motkonton i listan?

Du hittar svaren här.

Summering per verifikationsserie

Användare och verifikationsserie visar vilka användare som bokat och vilka serier som använts för transaktionerna i analysen. Alla transaktioner som uppfyller valt filter summeras per användare samt per serie och summan av dessa presenteras.

Klicka på ett belopp för att se vilka transaktioner som döljer sig där.

Summering per användare

Här ser du vilka användare som bokfört de transaktioner du söker fram.

Transaktioner

Alla transaktioner som uppfyller valt filter visas i en tabell längst ner. Här är det möjligt att klicka på verifikationsnummer för att se hela verifikatet. Du kan markera rader som avstämda eller noterade, samt skriva kommentarer på transaktioner. Tabellen är möjlig att sortera genom att klicka på kolumnrubriken. Exempelvis om du vill se alla transaktioner sorterade i beloppsordning kan du klicka på Belopp.

I tabellen visas även saldo för varje transaktion. Om filter har valts så flera konton ingår i analysen är saldot ackumulerat för alla konton. Dock om både balans- och resultatkonton finns beräknas ett separat ackumulerat saldo för alla balanskonton och ett separat för alla resultatkonton. I saldot för balanskonton ingår summan av alla kontons ingående balanser, förutom om filter valts för objekt, användare eller serie.

Senaste inläggen