Serier: Balansräkning

Analysen låter dig överblicka alla serier som använts på balanskonton och med vilka belopp. Du kan identifiera vilka serier som används för olika typer av bokningar och bekräfta att bokningar sker enligt förväntan eller identifiera bokningar som avviker från det vanliga flödet. Klicka på ett belopp för att se alla transaktioner som utgör beloppet.

Kom igång: välj datum

Som standard visas analysen för det senaste inlästa räkenskapsåret. Du kan genom filter ändra vilken period som ska visas. Det finns inga restriktioner för vilken period som kan visas, den kan vara kortare än räkenskapsåret, överlappa flera år, och så vidare.

Såhär funkar analysen

Analysen visar alla balanskonton som det skett transaktioner på under vald period. För varje konto visas summan av alla transaktioner, fördelat per vilken serie transaktionen är bokförd genom. Genom att klicka på ett belopp visas alla transaktioner som skett på det kontot och den serien under den valda perioden.

Analysen är uppställd likt en balansräkning där konton är placerade utifrån kontoplanen. Olika summeringar visas därför precis som i en balansräkning, men fördelat per serie. Notera att summa tillgångar för det mesta inte balanserar med summa skulder och eget kapital för specifika serier eftersom bokningar sker mot resultatkonton också.

Som standard visas analysen i kontovy vilket innebär att alla konton visas. Det är även möjligt att växla till årsredovisningsvy. Då visas enbart summor per kontogrupp, inte enskilda konton, vilket gör det lättare att få en bättre överblick över olika tillgångs- och skuldgrupper.

Senaste inläggen