Serier: Resultaträkning

Analysen låter dig överblicka alla serier som använts på resultatkonton och med vilka belopp. Du kan identifiera vilka serier som används för olika typer av bokningar och bekräfta att bokningar sker enligt förväntan eller identifiera bokningar som avviker från det vanliga flödet. Klicka på ett belopp för att se alla transaktioner som utgör beloppet.

Kom igång: välj datum

Som standard visas analysen för det senaste inlästa räkenskapsåret. Du kan genom filter ändra vilken period som ska visas. Det finns inga restriktioner för vilken period som kan visas, den kan vara kortare än räkenskapsåret, överlappa flera år, och så vidare.

Såhär funkar analysen:

Analysen visar vilka processer/verifikationsserier som har använts för att bokföra resultaträkningen. För varje konto visas summan av alla transaktioner, fördelat per serie. Genom att klicka på ett belopp visas alla transaktioner som skett på det kontot och den serien under den valda perioden.

Resultaträkningen följer kontoplanen. Alla summeringar visas därför precis som i en resultaträkning, men fördelat per serie. Längst ner visas beräknat resultat, detta är summan av alla intäkter och kostnader för den serien. Beräknat resultat för alla serier tillsammans är beräknat resultat för vald perioden.

Som standard visas analysen i kontovy vilket innebär att alla konton visas. Det är även möjligt att växla till årsredovisningsvy. Då visas enbart summor per kontogrupp, inte enskilda konton, vilket gör det lättare att få en bättre överblick över olika intäkts- och kostnadsgrupper.

Som standard visas också alla belopp med omvända tecken mot hur de hanteras i bokföringen. Det innebär att kreditbelopp (intäkter) visas som positiva belopp och debetbelopp (kostnader) visas som negativa belopp. Det är möjligt att avaktivera omvända tecken för att se kreditbelopp som negativa belopp och debetbelopp som positiva belopp.

Senaste inläggen