Verifikat

Analysen låter dig söka fram verifikat utifrån filter. Du ser alla verifikat som uppfyller valt filter i en tabell. Summering av belopp per konto, per användare och per verifikationsserie för verifikaten presenteras också.   

Filter

För att visa analysen behöver period samt ytterligare ett filter väljas. Alla filter kan kombineras, och det är möjligt att välja flera filter av samma typ, exempelvis flera konton.

När filter är satt visas bara verifikat där någon transaktion inom verifikatet uppfyller alla valda filter, förutom för konto och kontogrupp som tar med transaktioner om något av dem är uppfyllda. Även om flera filter av samma typ är satta räcker det med att något av dem är uppfyllt. Det innebär exempelvis att om filter för både användare och serie är valt måste båda vara uppfyllda för att ett verifikat ska visas. Men om filter valts för både konto och kontogrupp visas ett verifikat om det uppfyller minst ett av dem för någon transaktion inom verifikatet.

Exempel - baskonto

Ovan filter har satts för period och konto. Det leder till att analysen visar alla verifikat som innehåller en transaktion som:

  • Har verifikationsdatum inom vald period
  • Och är bokförd på valt konto

Exempel - flera filter

Ovan filter har satts för period, konto, kontogrupp och objekt. Det leder till att analysen visar alla verifikat som innehåller en transaktion som:

  • Har verifikationsdatum inom vald period
  • Och är bokförd på valt konto eller vald kontogrupp
  • Och innehåller valt objekt

Exempel - motkonto

När du sätter filter finns det även möjlighet att välja filter för motkonto.

Detta filter kontrollerar alla transaktioner inom ett verifikat. Du kan välja att bara visa verifikat som också uppfyller motkontofiltret i analysen, eller välja att inte visa verifikaten som uppfyller motkontofiltret i analysen. Det kan vara till hjälp om du endast vill se en viss typ av verifikat, eller inte vill se en viss typ.

Om motkontofilter väljs med Visa bara så kommer endast verifikat som innehåller någon transaktion som uppfyller motkontofiltret att visas. På motsvarande sätt kommer verifikat som innehåller en transaktion som uppfyller motkontofiltret inte visas i analysen om Visa inte väljs istället.

Vill du veta mer om hur motkonto fungerar i praktiken? Läs här.

Summeringar

Analysen presenterar summeringar per konto, användare och verifikationsserie. Dessa summerar alla verifikat som uppfyller valt filter, och presenterar beloppen fördelat på debet och kredit.

Du får en överblick vilka konton som använts i verifikaten och med vilka belopp. Samt vilka användare som bokfört och vilka serier som använts. Detta kan vara till hjälp för att förstå bokningarna som skett, hitta oväntade bokningar eller bekräfta att bokningar skett enligt förväntan.

Alla verifikat

Analysen visar alla verifikat som uppfyller valt filter i en tabell. Du kan markera rader som avstämda eller noterade, samt skriva kommentarer på transaktioner. Tabellen är möjlig att sortera genom att klicka på kolumnrubriken. Exempelvis om du vill se dem sorterade i beloppsordning kan du klicka på Belopp.

Växla mellan att visa endast transaktionsrader eller hela verifikat

När du endast vill se de transaktioner du sökt ut växlar du enkelt till "Visa endast transaktionsrader". Då slipper du se hela verifikat. Om du vill se hela verifikaten ser du bara till att slå av.

Senaste inläggen