2022-09-05

Senseworks tilldelas finansiering från Vinnova för att utveckla Senseworks dataanalys-plattform

Vinnova anser att Senseworks är ett av Sveriges mest innovativa företag och finansierar Senseworks arbete med att ta fram nästa generations intelligenta revisions- och redovisningsverktyg - Senseworks.

Som en del av Vinnovas program Innovativa Startups Steg 1 2021 har Senseworks tilldelats finansiering på 300 000 SEK. Medlen kommer att användas för vidareutveckla Senseworks plattform till den samarbetsinriktad plattform som knyter ihop de finansiella aktörerna i redovisnings- och revisionsbranschen. Visionen är att skapa ett ekosystem för säkert utbyte och samarbete kring insikter från finansiell data.

“Det är riktigt roligt att Vinnova också ser potentialen i att väva samman revision- och redovisningsbranschen tillsammans med dess kunder i en modern, samarbetsinriktad plattform. För mycket av arbetet idag görs i silos och för att skapa en hållbar arbetsmiljö som även lockar morgondagens talanger till vår bransch krävs den här typen av verktyg”, säger Alexander Ögren, VD.

Vinnovas bedömningskriterier baseras på relevans, potential, genomförande, team, hållbarhet och jämställdhet. Läs mer på:

Andra nyheter