2023-04-04

"Vi vill vara effektfulla" – motivet när Atrakta väljer Senseworks Analys

Atrakta är ingen vanlig revisionsbyrå utan utmanar den traditionella byrå förhållningssättet och dess “sanningar”. Vi fick en pratstund med deras VD, Helen Salmonsson, som är en pionjär när det kommer till employer branding inom revisionsvärlden.

Vad är det som ni gör så bra?

Vi har under vårt första år satsat mycket på en gemensam plattform när det gäller syfte, vision, värderingar och nyckelbeteenden för att forma Atrakta på riktigt. Det viktigaste för oss är att våra medarbetare genuint är Atrakta så därför är det helt centralt att vi har samsyn kring de delarna. Vår rekryteringsprocess är lite annorlunda eftersom vi visar vad vi står för och där det glittrar i ögonen är det rätt. Vi försöker aldrig övertala någon att börja hos oss eftersom alla ska gå TILL oss och inte FRÅN något annat. De ska känna att de vill vara med på resan och få utlopp för hela sig. Det har visat sig viktigare än det traditionella tänket att drivkrafterna är pengar och karriär. Hos oss är karriär att få utlopp för alla sina styrkor. Den som känner sig rättvist belönad kan lägga fokus på den bästa kundupplevelsen.

En annan del är att vi avstår från att mäta det som kan leda till dysfunktionella beteenden, dvs egen debiteringsgrad och egen volym. Det är enkelt att mäta, men leder inte till det vi vill åstadkomma. Vi fokuserar istället på våra nyckelbeteenden, som vi reflekterar kring och följer upp varje vecka.

Spännande! Vad är det för nyckelbeteenden som ni arbetar med?

De utgår från våra värderingar så att vi verkligen ska leva dem: Banbrytande – vi vågar göra annorlunda och prövar nya alternativ. Passionerade – vi hjälper ständigt varandra och andra att bli bättre. Samskapande – vi har kunden i fokus, är lyhörda och skapar värde med varandra och andra. Effektfulla – vi finner sätt att använda vår tid för att få ut mer positiv effekt av våra insatser.

Tror ni fler byråer tar efter er?

Ja, det tror jag eftersom tiderna förändras och det är förlegat att tro att yttre motivation leder till önskat resultat. Vi behöver förstå vad som på riktigt skapar engagemang och att det inte räcker med att prata om det utan att faktiskt leva sina värderingar varenda dag. Medarbetarna är så kloka så att de förstår om det bara är snack eller fina ord som publiceras.

Vad har ni för ambitioner med Atrakta? Ni har ett väldigt starkt team bakom er.

Vårt syfte är att se människan och därmed inspirera och förändra branschen. Tänk om vi kan påverka så att fler väljer att stanna kvar i branschen för att det är så roligt och utvecklande att jobba med kunder. Tänk om vi kan påverka så att företagen kan få hjälp att utvecklas för att medarbetarna har tid och vilja att se och förstå människorna bakom och verksamhetens potential. Vår ambition är att växa på rätt sätt i landet där lönsamheten kommer som en effekt av det vi gör. Vår vision är att bidra till den bästa kundupplevelsen och den kommer att förändras över tid och mellan kunder, vilket triggar oss att ständigt vara på tå och lyhörda. Ju fler medarbetare vi har med glittrande ögon, desto större är förutsättningarna att vi lyckas med våra tillväxtambitioner.

Ni har tidigare i andra intervjuer berättat om att ni har värdebaserad prissättning? Vilket är väldigt intressant och i vår spaning med FAR pratar vi om att branschen kan behöva se över sin affärsmodell i fasta priser och paketera och ta betalt för rådgivning. Kan du utveckla varför det är så bra med en värdebaserad prissättning istället för den mer traditionella timtaxan?

Om vi skulle ta betalt per timme blir det genast konflikt med kunderna eftersom de vill ha få timmar och vi många timmar. En väl ifylld tidrapport säger ingen om effektivitet, lönsamhet, kundnöjdhet, om rätt person utför arbetet eller om arbetet utförs med kort ledtid. Många gånger medför det också att medarbetaren hamnar i konflikt mellan kravet på hög debiteringsgrad och känslan av att inte duga då det blir negativa kalkyljusteringar eller för höga priser. Den känslan vill vi undvika. Det är bättre att vi har ett gemensamt incitament att tillföra så mycket värde som möjligt i arvodet. En av våra värderingar är att vi ska vara effektfulla, d v s tänka till innan vi påbörjar ett arbete så att vår insats skapar så mycket värde som möjligt för kunden. Vi har en önskan om externa och interna ambassadörer och det är långsiktigt möjligt enbart om du genuint vill tillföra värden till kunden. Det har medfört att vi nu tillsammans med forskningsinstitutet och innovationspartnern RISE håller på att utveckla en tjänst för att ytterligare tillföra värden till kunderna.

Kan du berätta mer om tjänsten ni bygger?

Vi har en paketering där vi samskapar företag till ”säljbart” skick. Säljbart i betydelsen hållbart, lönsamt och attraktivt. Detta utifrån att vi vill hjälpa intressenter såsom ägare, styrelse, VD och investerare att optimera värdet på företaget. Vi tar ett helhetsperspektiv där vi omfamnar både hårda och mjuka faktorer.

Nyligen valde ni att investera i Senseworks Analys som en del av ert arbete emot att jämna ut säsongsvariationer. Vilken roll har smarta verktyg som S-Analys när det kommer till att få ut maximal potential av alla medarbetare?

Vi strävar alltid efter ständiga förbättringar. När vi hörde talas om Senseworks Analys blev det naturligt för oss att testa det då vi hade läst mycket positivt om verktyget.

Vi har erfarit stora tidsvinster när det gäller vissa moment och programmet underlättar löpande granskning t o m av små företag där det är enkelt att följa justeringar som görs i räkenskaperna. Utöver det har Link olika funktioner som bl a möjliggör analys av flera år och perioder oberoende av räkenskapsår. Integrationen med Fortnox ger oss all värdefull information ända ner på verifikatsnivå. Genom rapporthanteringen kan vi snabbt navigera mellan olika analyser och spara ner arbetet strukturerat för kommande år. För oss är det viktigt med snabb och hög kvalitet så att vi kan vara effektfulla. S-Analys hjälper oss med det.

Förutom att det blir ett högre värde av vårt arbete gentemot kund, kan våra medarbetare få en bättre arbetsfördelning över året. Vi hoppas att fler aktörer medverkar till utvecklingen där komponenter pratar med varandra för att undvika repetitiva arbeten.

Vad ser ni mest fram emot med Senseworks?

Kommande revisionsprogram så att vi kan göra revision i realtid med alla smarta datainsamlingar (banker, skatteverket, bolagsverket m.m), som ni har nämnt ligger i roadmapen.

Hur kändes det här?

Bra, vi värdesätter lyhörda partners att samskapa med och som också har drivkraften att utveckla för kundens bästa.

Henrik Frienholt

Head of Sales

Vill du veta mer oss? Kontakta gärna mig på henrik@senseworks.io

Andra nyheter