2023-05-31

Möt Sara Uhlén - rådgivare, investerare och kommande styrelseledamot i Senseworks

Sara Uhlén är för många inom redovisning bekant för sin tid hos Grant Thornton där hon i många år varit allt från konsult till chef, partner och även styrelseledamot. Idag jobbar hon med strategisk rådgivning och styrelseuppdrag samtidigt som hon vidareutbildar sig till personalvetare och investerar, bland annat i Senseworks där hon också agerar rådgivare för strategiska frågor.

Varför valde du att investera i Senseworks?

Den enkelhet och effektivitet som Senseworks vill åstadkomma i en bransch under stor förändring, och på det sätt de vill göra det, gjorde att jag sa ja direkt när möjligheten gavs. Jag imponeras starkt av de tre grundarnas olika erfarenheter och förmågor, deras driv och nyfikenhet samt lyhördhet för marknaden. När människor ser meningsfullheten i det de gör och får effektivt stöd av de bästa systemen så skapas det ofta magi. Senseworks har goda möjligheter att skapa just det.

Hur ser du på utvecklingen inom redovisning? Till skillnad från revision så har man kommit längre fram i sin digitaliseringsresa! Var beror det på?

Jag upplevde att det började med tydliga förväntningar från kunderna/marknaden som efterfrågade mer användarvänliga och mer effektiva paketerade tjänster, istället för traditionella timmar utan effektiva systemstöd. Detta skapade i sin tur högre effektivitet i leveransen där repetitiva moment naturligt behövde digitaliseras och/eller automatiseras. De aktörer som valde att se förändringen som en möjlighet istället för ett hot fick nöjdare kunder och mer motiverade medarbetare då arbetsuppgifterna blev så mycket roligare/mer meningsfulla. Många höjde också kvalitén och lönsamheten eftersom tiden kunde läggas på rätt saker. Utvecklingen underlättades såklart också av att externt kapital investerats i omfattande systemutveckling och att förändrings-benägenheten av rena överlevnadsskäl ökat förhållandevis snabbt.

En del av våra kunder till Senseworks Analys (Link) är byråer med s.k. kombiuppdrag, där man har fått synergier från analytisk granskning i redovisningen till effektivare överlämningar och revisionsbevis i Senseworks plattform. Kunderna har alltså lyckats effektivisera och minimera risken direkt i Senseworks Analys för att snabbare “komma i mål” med uppdragen. Hur ser du på den utvecklingen och tycker du att man behöver en mer strukturerad analytisk granskning inom redovisning?

I den mån revisions-insatserna kan och får effektiviseras är det till gagn för alla - av samma anledningar som på förra frågan. Därmed tror jag starkt på utvecklingen i att effektivisera övergången mellan redovisning och revision och det tror jag gäller även för icke-kombiuppdrag. Samtidigt förstår jag att de lägst hängande frukterna finns i kombiuppdragen eftersom de kunderna ännu tydligare än andra förväntar sig absolut högsta effektivitet när kollegor jobbar med varandra.

När det gäller området analytisk granskning inom redovisning finns det såklart potential. Många erfarna konsulter är där idag men de skulle göra det mer effektivt med bättre systemstöd. Samtidigt är också en del av branschen inte riktigt där ännu, kompetensbristen är en av branschens största utmaningar och då kan riktigt bra systemstöd för analytisk granskning underlätta enormt, särskilt i kvalitets-hänseende.

Många av våra renodlade redovisningsbyråer vill gärna att vi skyndar på med vår kommande “insiktsmodul”. Där kommer kunden få tillgång till en interaktiv analys-miljö med möjlighet till self-service att ta fram dynamiska rapporter och utbyta ekonomiska insikter och varningar som flaggas upp i realtid. Det låter konsulten/byrån vara proaktiv, hjälpa kunden till att ta bättre beslut och bli mer lönsam. Hur ser du på framtidens “data lake” och alla möjligheter som finns med automatiskt insamlad data?

Precis som i frågan om analytisk granskning kommer det här att skapa mervärde, både för många kunder och för kundernas kunder. Antingen görs detta inte alls idag på grund av resurs- och/eller kompetensbrist tillsammans med uteblivet eller icke-effektivt systemstöd, alternativt läggs det orimligt mycket tid på manuellt detektivarbete och skapandet av rapportpaket som behöver uppdateras manuellt alltför ofta och inte sällan i efterhand. Mycket av tiden som idag läggs på att skapa och kvalitetssäkra rapporter bör omvandlas till att jobba med vad rapporterna säger oss, i relation till omvärld, marknad och väl valda KPIer för varje unikt företag. Det som kan samlas på en och samma plats (både i vad som varit, vad som är och vad som komma skall) med ett fåtal knapptryck, det ska samlas på en plats. Det bästa är att alla som omfamnar denna framtid kommer att se ännu nöjdare kunder, mer motiverade medarbetare, bättre kvalitet och högre lönsamhet.

Vilken roll vill du att Senseworks ska ha framåt?

Jag vill att Senseworks ska ses som både den pålitliga och banbrytande aktören som framgångsrikt hjälper först revisions- och redovisningsbranschen, sedan CFOs och controllers, att hjälpa sig själva och sina uppdragsgivare. Om jag får önska ytterligare en sak är det att den största utmaningen för Senseworks ska vara att prioritera klokt i allt man vill och kan och borde göra för att hjälpa kunderna. Det ska vara ett självklart val att kontakta Senseworks när man vill effektivisera sin verksamhet.

Vad skulle du säga är det viktigaste med ditt styrelseuppdrag hos Senseworks?

Jag hoppas kunna bidra med erfarenhet från revisions- och redovisningsmarknaden gällande såväl kunder som kunders kunder, med affärsmässighet och riskhantering. Även om vårt uppdrag handlar om systemutveckling så handlar allt till syvende och sist om människor, det är en fråga jag alltid kommer att bidra med oavsett sammanhang. Sist men inte minst hoppas jag att ett starkt och ärligt engagemang tillsammans med nyfikenhet och modet att tänka nytt kan bidra på något sätt.

Hur kändes det här?

Är vi klara redan? När gör vi det här nästa gång? :-)

Henrik Frienholt

Head of Sales

But also the leap into electronic standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.

Andra nyheter