2023-05-02

Träffa Helene Willberg - styrelseproffs och investerare i Senseworks

Helene Willberg är för oss inom revision mest bekant för sin tid inom KPMG där hon har varit partner och VD. Numera är Helene Willberg investerare och styrelseproffs med 18 befattningar i svenskt näringsliv för bolag som X Shore och Renewcell.

Hur har resan varit från revision till investerare och styrelseproffs?

Rolig! Har förmånen att få jobba med spännande bolag i olika branscher. Liksom tidigare är förtroende fundamentet i arbetet. En annan likhet är jag även nu får arbeta med intressanta och varierande frågor men i en annan roll och med ett annat perspektiv.

Många utanför revisionsbranschen uppfattar revision som kanske “fyrkantig” men faktum är att det är en stor variation i arbetet. Hur har din tidigare erfarenhet inom revision underlättat ditt nuvarande jobb?

Tycker jag har stor glädje av mina år på KPMG. En av de största fördelarna är att jag fått träna på att snabbt sätta mig in i olika verksamheter och frågor. En annan erfarenhet jag tycker jag har nytta av är vanan av anpassning till regelverksförändringar. Men det kanske viktigast av allt är nog mina erfarenheter av att som ledare skapa tillväxt och lönsamhet i tjänstebolag.

Du fick “tjata” till dig till en plats bland investerarna i Senseworks - hur gick det till? Och vad fick dig att vilja investera i Senseworks?

Det stämmer! Jag blev tidigt kontaktad av Gerda på Curitas Ventures, som var nyfiken på mina tankar kring branschens utveckling och behov. Vi hade väldigt intressanta diskussioner och ju mer jag förstod kring Senseworks ju mer intresserad blev jag att få vara på ett hörn. Blev mycket glad när det gick att få till.

Vad är din bild av utvecklingen inom revision och redovisning?

Jag tror branschen har en mycket spännande tid framför sig. Ser många skäl till god tillväxt och samtidigt en utmaning att rekrytera och behålla talang. Möjligheten och behovet av att jobba effektivare och smartare kommer vara stort. Och det är ju där Senseworks kommer in.

Hur tror du Senseworks kan förändra revisionsbranschen på kort-och lång sikt?

Helt klart är att Senseworks erbjuder en unik och konkret väg för ökad effektivisering. Det som jag tror är det viktigaste aspekten av det erbjudandet är möjligheten för medarbetaren att få jobba med utvecklande och givande uppgifter. Genom Senseworks får användarna möjlighet att få fokusera på att arbeta med insikter och konsekvenser - och inte på datafångst och grundläggande bearbetning.

Vad ser du mest fram emot med din resa med Senseworks?

Först och främst ser jag fram emot att följa bolagets tillväxtresa i alla dimensioner - kundbas, breddande av tjänsteutbudet  - och på lite längre sikt - geografiskt. Sedan är det ju ett helt grymt gäng på Senseworks så att få chansen att följa med på deras personliga resa ska också bli jätteroligt.

Hur kändes det här?

Kul! Tack för samtalet Henrik!

Henrik Frienholt

Head of Sales

Vill du veta mer oss? Kontakta gärna mig på henrik@senseworks.io

Andra nyheter