2024-02-22

Vi träffade Olle Rydqvist, grundare av PE Accounting och numera investerare och styrelseproffs.

PE Accounting har drivit och utvecklat hela redovisningsbranschen och satt standarden för automation. Vilka drivkrafter fick er att börja er resa med PE?

Om jag skulle svara med ett ord är det: Frustration. För att utveckla svaret skulle jag behöva lite mer plats än vad som ryms i den här intervjun, men kortfattat handlar det om att vi grundare ansåg att konsulter, ekonomiavdelningar och mjukvaruutvecklare snarare arbetade med varandra som kunder, istället för den verkliga kunden - nämligen mottagaren av de ekonomiska rapporterna. Allt från VD:ar, entreprenörer till CFO:er och projektledare. Det är deras perspektiv vi försöker arbeta genom.

Att driva förändringar tenderar att vara väldigt kapitalintensivt, men ni har lyckats bli marknadsledande utan externt kapital. Läste att ni uppnåde målet att nå 100 miljoner i omsättning på tio år. Vad har varit ert framgångsrecept? 

Jag skulle säga att vi har arbetat med lite mindre risk (dvs. inte utforskat alla möjligheter på grund av brist på pengar), att vi grundare har arbetat väldigt hårt, och slutligen att vi har etablerat en kultur av "en krona in - en krona ut". Det innebär att om vi genererar mer intäkter kan vi också ha roligare aktiviteter, fler förmåner osv. Jag tycker att den kulturen var stark hos oss, särskilt när vi var mindre.

Hur ser du på hållbarhetsredovisningens intåg och hur tror du att det kommer att påverka revisionen?

Den kommer verkligen med full fart, vilket jag tycker är fantastiskt kul! Inom PE:s regi har jag tillsammans med två andra startat ett bolag som heter Wellfish, som säljer mjukvara för hållbarhetsredovisning - så jag har på senare tid djupdykt i detta. Eftersom hållbarhetsredovisning för de större bolagen blir en del av årsredovisningen kommer det här att få en direkt påverkan på alla revisorer. De kommer att tvingas in i det oavsett om de vill eller inte. Men det finns också en stor möjlighet här. Jag tror och hoppas att många bolag kommer att upprätta en hållbarhetsredovisning på frivillig basis och många av dem väljer förhoppningsvis att inkludera den i årsredovisningen. Det kommer också att vara beroende av att bolaget har en revisor som känner sig trygg med att revidera hållbarhetsredovisningen och kan göra det till en rimlig kostnad. Så jag hoppas att revisorerna omfamnar den här nya möjligheten!

Du har även en bakgrund som revisor inom Grant Thornton. Hur har din revisorsbakgrund hjälpt dig?

Den har hjälpt mig massor. Grant Thornton är ett fantastiskt bolag med en kultur av kunskapsspridning, så från de år jag arbetade där har jag med mig mycket matnyttig kunskap om hur en revision genomförs och vilka granskningsinsatser som kan vara av störst värde.

Inte för att dra alltför stora paralleller, men Senseworks har ambitioner att göra en liknande resa för revision som PE Accounting gjorde för redovisning. Hur ser du på revisionsbranschens möjligheter till utveckling av högre grad av automation och digitalisering?

Jag tror på många sätt att Senseworks har en ännu större potential än PE av tre anledningar: 1) revisionsverktyg är en mindre marknad än vad mjukvara för redovisning är, vilket har gjort att det är en tämligen orörd bransch med få mjukvaruleverantörer. 2) Jag inbillar mig att många stora revisionsbyråer under ett antal år har varit helt insnöade på att bygga egna internationella revisionsverktyg, men nu har skrotat dessa idéer. 3) AI kan göra mycket större skillnad inom revision än bokföring. AI är bra på att se mönster och flagga upp varningar, men sämre på att till exempel kontera en faktura exakt rätt. Så på kort sikt tror jag att revisionsbranschen kan dra mycket större nytta av AI än redovisningsbranschen – och det kan ju skapa otroliga förutsättningar för Senseworks att leverera något fantastiskt till alla revisorer och i förlängningen svenskt näringsliv.

Vi ser en vilja till förändring, men speciellt inom SME-sektorn finns det en oro för utvecklingens smärtsamma aspekter. Har du några tips på hur byråer kan hantera denna rädsla och navigera genom  förändringsprocessen för att sedan uppleva fördelarna?

Utvecklingen skapar otroliga möjligheter för revisorer att ge sina kunder ett helt nytt värde genom den nya tekniken. De kan minska användningen av junior arbetskraft, öka lönsamheten och samtidigt erbjuda kunderna insikter de tidigare inte kunnat få till en rimlig kostnad utan den nya tekniken. Ta bara entreprenören Jens Nylander som exempel. De som följer honom har märkt att han under två år har bearbetat enorma mängder leverantörsfakturor från staten, kommunen och regioner. Dessa har han sedan analyserat med hjälp av en AI-motor för att upptäcka potentiella oegentligheter. Varför upptäckte ingen revisor detta tidigare? Jo, för att de enbart har kunnat förlita sig på manuella processer och väldigt enkla digitala kontroller.

Vad är din bild av Senseworks?

Ett fint svenskt bolag med egen mjukvaruutveckling som har potential att ge revisionsbranschen möjlighet att lyfta sig rejält genom ny modern teknik. Ett lyft som kunderna har ropat efter länge nu.

Du är numera även investerare och styrelseproffs. Vilken typ av bolag investerar du i?

Främst branscher där jag har kunskap eller som jag finner intressanta. Men det gemensamma är att alla är teknikbolag med egen mjukvaruutveckling. 

Vad förväntar sig Olle Rydqvist av år 2024??

Det förväntas att hållbarhetsredovisning blir en hygienfaktor för företag, att det blir norm att outsourca löpande bokföring och lönehantering, samt att revisorer börjar anamma ny teknik, framför allt AI, för att skapa ett betydligt högre värde för sina kunder!

Hur kändes det här?

Superbra.

Henrik Frienholt

Head of Sales

Vill du veta mer oss? Kontakta gärna mig på henrik@senseworks.io

Andra nyheter